ราคาห้องพัก

ห้องเตียงคู่/เตียงเดี่ยว (Single/Double Room)

ห้อง Suite

850 บาท รวมอาหารเช้า

1,400 บาท รวมอาหารเช้า

 
  *อาหารเช้า ท่านละ 120 บาท