อัตราค่าบริการงานจัดเลี้ยงจัดประชุม

CVC PLACE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ห้องประชุม + เครื่องเสียง อัตราค่าบริการ 3,000 บาท/วัน

(กรณีที่มีคาราโอเกะ คิดเพิ่มอีก 2,000 บาท)

โปรเจคเตอร์ อัตราค่าบริการ 3,000 บาท/วัน