วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงาน ที่ขออนุญาตดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ