วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสุวิมล ปันนาง รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ณ หอประชุม ชั้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ