วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย นางสุวิมล ปันนาง รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ประเภทเปตอง ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศเหรีญทอง ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ ปูนันท์ / รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ นายธีร์ธวัช กัมปะหะ / ประเภทเปตองคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ นายธีรธวัช กัมปะหะ โดยรับมอบ ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ