วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสุวิมล ปันนาง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ