วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร นำปัจจัยและขนมชมพูพันธ์ทิพย์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 100 ปี วัดศรีศักดาราม ณ วัดศรีศักดาราม จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ