วันที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยมีกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ / ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า / ซ่อมรถจักรยานยนต์ / การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ