วันที่ 25 กันยายน 2563 โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ