วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ และนางสุวิมล ปันนาง รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชั้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ