วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย สาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการท่องเที่ยว Vitual Tourism ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2563 โดยมี นายเรวัตร วงศ์วุฒิ ครูโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคม เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ห้องสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 4 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ