วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย งานวัดผลและประเมินผล เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการจัดตั้งและการกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ