/แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา/pdf/

0 directories 9 files
Name Size Modified
Go up
ภาคผนวก แบบที่ 1. แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาและระดับคุณภาพ.pdf 70 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 2. แบบตรวจสอบตารางสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มวิชา.pdf 68 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 3. แบบตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา.pdf 96 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 3.1 เกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับการจัดกลุ่มสาขาวิชา.pdf 89 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 4. แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ.pdf 199 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 4. แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา.pdf 199 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 4.1. ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน.pdf 184 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 5. แบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา.pdf 177 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา.pdf 106 KiB