/การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562/

0 directories 6 files
Name Size Modified
Go up
10. แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา.docx 48 KiB
5. ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา.docx 89 KiB
6. ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน.doc 216 KiB
7. ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา.doc 236 KiB
8. ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม.docx 40 KiB
9. ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน.docx 33 KiB