วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทร 053-713036

โทรสาร 053-711561

ยินดีต้อนรับ