วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Chiangrai Vocational College

สมัครเรียน รอบปกติ
ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่
ติดเชื้อสะสม n คน
หายดีแล้ว n คน
เสียชีวิต n คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทร
053 713 036
โทรสาร
053 711 561