วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมถวาย ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ