วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ นายกรวิชญ์ อินศวร รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัลในงาน 'ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย' ประเภท บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ