สรุปผลการดำเนินงาน PLC กลุ่มไอทีรวมใจ 61

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การฝึกทักษะการใช้คีย์ลัดเพื่อการทำงานที่รวดเร็วในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  รหัสวิชา 3001-2001

กลุ่มไอทีรวมใจ 61 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


tawatchai

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ