ผลงานวิชาการ

1. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author
2. การจำลองระบบเครือข่ายด้วย Packet Tracer
3. การติดตั้ง Linux Server 3.0 เพื่อทำ Proxy Server
4. การติดตั้ง Linux Server 3.0 เพื่อทำ Web Server
5. การติดตั้ง Log Server 1.0