การทำงาน

ประวัติการทำงาน


ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน เอกสาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    
พ.ค. 2542 - มี.ค. 2543 ครูอัตราจ้าง  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
พ.ค. 2543 - พ.ย. 2544 ครูอัตราจ้าง  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  กรุงเทพฯ  
     
ตำแหน่ง ข้าราชการครู    
14 พฤศจิกายน 2544 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านน้ำพุ  จ.อุทัยธานี  
10 ตุลาคม 2548 ครู  คศ. 1  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ.ตาก  
เมษายน 2550 ครู  คศ. 1  วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  จ.ชัยนาท  
มิถุนายน 2552 ครู  คศ. 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย Download
เมษายน 2553 ครู  คศ. 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย