หน่วยที่ 6การผลิตและพัฒนาเบเกอรี่ประเภทเดนนิชเพรสตรี้