ข้อมูลงบประมาณ

ประจำปี 2564
 
ประจำปี 2563
 
 
ประจำปี 2562
 
 - งบทดลอง สิงหาคม 2562
 - งบทดลอง กรกฎาคม 2562
 - งบทดลอง มิถุนายน 2562
 - งบทดลอง พฤษภาคม 2562
 - งบทดลอง เมษายน 2562

 - งบทดลอง มีนาคม 2562
 - งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562
 - งบทดลอง มกราคม 2562

 - งบทดลอง ธันวาคม 2561
 - งบทดลอง พฤศจิกายน 2561
 - งบทดลอง ตุลาคม 2561

ประจำปี 2561


 - แผนปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 - งบทดลอง กันยายน 2561
 - งบทดลอง สิงหาคม 2561
 - งบทดลอง กรกฎาคม 2561
 - งบทดลอง มิถุนายน 2561

 - งบทดลอง พฤษภาคม 2561 
 - งบทดลอง เมษายน 2561
 - งบทดลอง มีนาคม 2561

 - งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561
 - งบทดลอง มกราคม 2561
 - งบทดลอง ธันวาคม 2560

 - งบทดลอง พฤศจิกายน 2560
 - งบทดลอง ตุลาคม 2560
ประจำปี 2560

 - แผนปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560
 - งบทดลอง กันยายน 2560

 - งบทดลอง สิงหาคม 2560
 - งบทดลอง กรกฎาคม 2560
 - งบทดลอง มิถุนายน 2560

 - งบทดลอง พฤษภาคม 2560
 - งบทดลอง เมษายน 2560
 - งบทดลอง มีนาคม 2560
 - งบทดลอง กุมภาพัน์ 2560
 - งบทดลอง มกราคม 2560
 - งบทดลอง ธันวาคม 2559
 - งบทดลอง พฤศจิกายน 2559
 - งบทดลอง ตุลาคม 2559

ประจำปี ๒๕๕๙

ประจำปี ๒๕๕๘


ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี ๒๕๕๖

ประจำปี ๒๕๕๕
 - สรุปรายจ่ายงบประมาณ (คลิก : อ่านรายละเอียด
 - โครงการ ตามแผนงบประมาณ  (คลิก : อ่านรายละเอียด)
 
ประจำปี ๒๕๕๔ 
 - สรุปรายจ่ายงบประมาณ (คลิก : อ่านรายละเอียด
  - โครงการ ตามแผนงบประมาณ (คลิก : อ่านรายละเอียด)

ประจำปี ๒๕๕๓
 - สรุปรายจ่ายงบประมาณ (คลิก : อ่านรายละเอียด)

ประจำปี ๒๕๕๒
 - สรุปรายจ่ายงบประมาณ(คลิก : อ่านรายละเอียด)
 
ประจำปี ๒๕๕๑
 - สรุปรายจ่ายงบประมาณ (คลิก : อ่านรายละเอียด)
 
 
ที่มา : งานแผนงานและความร่วมมือ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2557