ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

     ประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา
2558 (รายละเอียด)


     ประจำปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2554 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2553 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2553 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 2551 (รายละเอียด)ที่มา : งานความร่วมมือ