ปนัดดา  พึ่งศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ