นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผลงานนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

 
การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่

การวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3901 2119 คลิกที่นี่
Active Learning : 19 - 20 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

 
รางวัล ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.) ปี 2563 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมเดือนกันยายน 2563
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2563
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถิติเยี่ยมชม

33155