ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2563 และเรียนรู้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน เข้าเรียนที่นี่
สถานการณ์ COVID-19
ผู้ติดเชื้อสะสม

0 คน

หายดีแล้ว

0 คน

เสียชีวิต

0 คน

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค